به خدا دیگه چیزی نمونده ... خیلی دلم برات تنگ شده محرم آخ محرم نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده. نمیدونی وقتی از راه میرسی چه ولوله ای تو عرش راه میندازی ... آخ ماه عزای حسین هستی ماه عزای ارباب...

ادامه مطلب ...