خريد فروش زنان عراقي توسط داعش حلال است! مفتي وهابي و عضو هيئت العلماي عربستان اقدام گروه تروريستي داعش در خريد و فروش زنان و دختران عراقي را تاييد كرد و آن را حلال دانست.«صالح...

ادامه مطلب ...