سید حسن خمینی در همایش بین المللی «جهان عاری از خشونت در اندیشه امام خمینی»: نوع نگاه امام به انقلاب از جنس «بیداری» بود یادگار گرامی امام تأکید کرد: هیچ گاه اتکاء امام به حرکات مسلحانه نبود،...

ادامه مطلب ...