چه قومی "خونخواران تاریخ بشریت" لقب گرفته‌اند؟ طبق آنچه که در تلمود آمده است، نزد یهودیان دو مراسم خونین وجود دارد که "یهوه" را راضی می‌گرداند؛ یکی از آنها عید نان‌های آغشته به خون...

ادامه مطلب ...