دريافت پول مقابل تن فروشي «زنا» به شمار نمي رود!  اين استاد دانشگاه الأزهر مصر همچنين با زير سؤال بردن "سنگسار" گفت: در دين اسلام چيزي به نام "سنگسار" وجود نداشته است. "سنگسار" رفتاري...

ادامه مطلب ...