وهابیت از نگاه اهل سنت دست خیانت وهابیت در تحریف کتب اهل سنت  وهابیون خود را به نام پیروان « سلف صالح » معرفی می‌کنند و این در حالی است که در بسیاری از موارد مخالف با اعتقادات...

ادامه مطلب ...