هوس و نفس اماره     روزى حضرت على (ع ) از درب دکان قصابى مى گذشت . قصاب به آن حضرت عرض کرد: یا امیرالمؤ منین ! گوشتهاى بسیار خوبى آورده ام . اگر میخواهید ببرید. فرمود: الان پول ندارم که بخرم...

ادامه مطلب ...