گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان به نام آن خالقی که آغاز و انجام کارها به پروانه ی سلطان ارادت و مشیت اوست   گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان   از سال ۱۳۸۶ روز ۲۵ ذیحجه...

ادامه مطلب ...