حزب الله: زنده سوزاندن کودک فلسطینی، مصداق تروریسم صهیونیستها محلی که کودک شیرخواره فلسطینی زنده در آتش سوخت حزب الله لبنان، جنایت شهرک نشینان صهیونیست در زنده سوزاندن یک کودک شیرخواره...

ادامه مطلب ...