به این مطالب توجه بفرمایید: ۱- امامزاده کیست؟ همه سادات , امام زاده هستند , چه فرزندان بلافصل و چه نواده هایشان تا به امروز، اما آنانکه دارای کمالات معنوی فراوان بودند مورد احترام بیشتری بوده...

ادامه مطلب ...