شعری از امام خمینی(س) که بوی انتظار می دهد آیـــد آن روز کــــه خــــاک سر کویش باشم         تــــرک جـــان کرده و آشفته رویَش باشم ســـــــاغر روح ‏فـــــــزا از کــــف لطفش گیرم      ...

ادامه مطلب ...