چه کسانی قرآن خواندن سر مطهر امام حسین (ع) را شنیدند؟  قرآن تلاوت کردن سر امام حسین (ع)در معتبرترین و مستندترین روایات و اسناد تاریخی آمده است با مدارک معتبری که در منابع شیعه و اهل سنت...

ادامه مطلب ...