«شیخ صدوق» محدثی که پیکرش بعد از ۸۰۰ سال سالم بود خبرگزاری فارس: در عهد فتحعلی شاه قاجار در حدود ۱۲۳۸ هجری، مرقد شریف شیخ صدوق(ره) که در اراضی ری قرار دارد، از کثرت باران خراب شد. در این هنگام...

ادامه مطلب ...