امام زمان(عج) در کجا زندگی می کنند؟ آیا ایشان همسر و فرزند نیز دارند؟ محل زندگى امام زمان از آنجایى که حضرت در پس پرده غیبت زندگى مى کنند و لازمه غیبت نیز پنهان زیستى کامل است ، به همین جهت هیچ...

ادامه مطلب ...