بسم رب الشهداءوالصدقین شهید: سبز علی شمسی نام عملیات: محّرم نام پدر: اصغر منطقه  عملیات: کوشک تاریخ تولد:۱۳۴۰ تاریخ شهادت :۶/۹/۱۳۶۱ محل تولد : ساری-روستای جامخانه زندگی نامه شهید در یک...

ادامه مطلب ...