بسم رب الشهداء و الصدیقین شهید عیسی زحمتکش شهید: عیسی زحمتکش نام پدر : حسین منطقۀ شهادت: زبیدات –ابوغریب تاریخ تولد : ۱۳۳۶ تاریخ شهادت :  ۲۱/۲/  ۱۳۶۵ محل تولد : ساری روستای...

ادامه مطلب ...