بسم  رب الشهداء والصدیقین شهید: محمّد باقری نام عملیات: مطلع الفجر نام پدر: موسی منطقه عملیات: شیاه کوه (گیلان غرب) تاریخ تولد: ۱۳۴۰ تاریخ شهادت: ۱۰/۱۰/۱۳۶۰ محل تولد: ساری-روستای...

ادامه مطلب ...