بخش دوم : شكوه هاى على (ع )   65 شكوه على (ع ) از سستى ياران   اى مردم كوفه من از معاشرت شما به سه قسمت و به دو امر ديگر مبتلا شدم . اما سه قسمت شماها كر هستيد در حالى كه به ظاهر گوش داريد و كور...

ادامه مطلب ...