شیطان پرستی با چهره بسیار وحشتناک (عکس) رواج فرقه‌های شیطان‌پرستی در کشورهای اروپایی سبب شده که طی سال‌های اخیر، شاهد بوجود آمدن نوعی از سبک زندگی در میان مردم این کشورها باشیم یعنی...

ادامه مطلب ...