فتوا و جواز عجیب خوردن گوشت همسر در عربستان صادر شد!! مفتی عربستان در اظهار نظری تکاندهنده عنوان کرد :خوردن گوشت همسر مباح است! عبدالعزیز آل شیخ مفتی جنجالی عربستان سعودی با صدور فتوای...

ادامه مطلب ...