چرا طلا برای مردان حرام است؟ تاثیر منفی روی گلبول‌های قرمز خونی در مردان یکی از مضرات استفاده از طلا در آقایان است. با وجود اتفاق نظر مراجع در حرام بودن استفاده از طلا برای مردان،...

ادامه مطلب ...