هیئت امام حسین (ع) حسینیه اعظم جامخانه این ضایعه اسف بار را خدمت کلیه اعضا و خانواده محترمشان تسلیت عرض مینماید.   شادروان مرحوم مهدی عبادی عضو دسته موزیک حسینیه اعظم جامخانه روحش...

ادامه مطلب ...