پروژه آخر الزمان سازی این روزها تبلیغات مسلط در این « جنگل جهانی» - که به اشتباه « دهکده » نامیده اند - در ید صهیونیان می باشد که در لباس مسیحیت در خدمت یهودند. یهود ماده گرایی که خالق عالم،...

ادامه مطلب ...